تازه ترین

مطالب کارسوق فناوری نانو در خدمت شیمی سبز

تازه ترین خبرها، اطلاعیه ها و شیوه نامه های
کارسوق فناوری نانو در خدمت شیمی سبز را مشاهده فرمایید:
تمدید مهلت ثبت نام
مهلت ثبت نام در کارسوق فناوری نانو و شیمی تا ۱۰ آبان ماه تمدید شد.
شیوه نامه محورهای کارسوق فناوری نانو و شیمی
شیوه نامه محورهای کارسوق فناوری نانو و شیمی در قسمت درباره کارسوق بارگذاری شد.
تمدید مهلت ثبت نام
مهلت ثبت نام در کارسوق فناوری نانو و شیمی تا 25 مهرماه تمدید گردید.
راهنمای ویدیویی رابطین
مراحل ورود به سایت و بارگذاری فیش پرداختی و ثبت دانش آموزان مدرسه را در این ویدیو مشاهده کنید.
بالا